Chtělo by to Hitlera - je horší žid nebo muslim? (2. část)

2. srpna 2016 v 15:38 |  Všichni jsme úchylný
V 1. části jsem sepsala skvělej návod na to, jak správně šířit strach a davovou hysterii. Za nejdůležitější považuju bod první a částečně druhej - odlidštění skorozvířete, jeho zobrazení jen jako nelidský, nemorální zrůdy s ještě horší ideologií, která se nebojí ničeho. A tak to teď raději rozeberu podrobnějc. Jak se to vlastně dělá?
Jak se správně odlidšťuje protivník? Takže tentokrát návod na to, kterak se tvoří zrůda tak, aby to stvořilo ten správnej strach. Šíření nenávisti je totiž neefektivní, pokud nemáme pořádně děsivou zrůdu, to by to taky mohl někdo prokouknout. Ono to má svý jasně daný pravidla, víme?


Nějakou dobrou duši napadlo analyzovat různý protektorátní časopisy. Výsledky? Tady jsou hlavní probíraný antisemitský témata z časopisu Árijský boj, zařazený přehledně do tématických okruhů, heh:

1. spiklenecký teorie: židi jako strůjci války, chtějí rozbít německo; zabírají životní prostor pro spořádaný němce/čechy; je nežádoucí asimilace židů do české společnosti

2. mravní degenerace židovstva: židi jako ničítelé český a germánský kultury, vrahové, zločinci, původci nakažlivých chorob, svůdci nevinnejch árijskejch děvčat, flákači

3. náboženství: jejich náboženství je fuj a daleko horší než naše náboženství

V souvislosti s tím zároveň nějakou dobrou duši (mě) napadlo analyzovat různý protimuslimský články a výroky na netu. Výsledky? Probíraj se úplně ty samý témata. Zase. Překvapivě. Na druhou stranu je vidět, že tohle schéma opravdu funguje.
Tak by to chtělo uvíst nějaký konkrétnější příklady, páč přece: verba movent, exempla trahunt, nebo tak ňák.
Takže jakže to přesně udělat? Stačí skorozvířata nařknout třeba z těhlech evidetně nesmrtelnejch věcí:

1. Ty zrůdy chtěj ovládnout svět a zničit naši vlast!

Jasněže nemaj nic lepšího na práci, než vymejšlet celosvětový spiknutí proti nám, slušnejm lidem. Maj v plánu zabrat nám náš životní prostor; rozuměj - Náš prostor, pro Nás spořádaný lidi.
A jak to třeba chtěj udělat?

Židovský plány:

"... Politický program "Protokolů" (mluví se tu o Protokolech sionských mudrců kdyby něco) předkládá zanarchisování jednotlivců i pospolitostí a vzájemné rozeštvání, kulturní program počítá s podlomením morálky a znešvařením hodnot a hospodářský program je budován na degeneraci a bídě, na zproletarisování ostatních národů. Když pohlédneme na vývoj od basilejského kongresu až do dneška a letmo projdeme všemi těmi válkami, krisemi a ostatními průvodními zjevy, bezpečně v nich zjistíme židovské prsty." (Přítomnost - Židovské úsilí o světovládu)

"... Tyto všechny hodnoty evropského lidstva byly by zničeny beze zbytku, kdyby měl zvítězit bolševický komunismus, vedený Židy, a spřežený s anglo-severoamerickým plutokratismem, vedeným také Židy.(...) Německo to bylo, jež, obrodivši se z největší bídy a z největšího ponížení politickou a mravní naukou Adolfa Hitlera, podalo celé Evropě a celému světu nevyvratný příklad, jak vyváznout ze spárů světové požidovštělé plutokracie." (Přítomnost - Německý boj a české svědomí)

Muslimský plány:

"Islám se k ďábelskému plánu zmasakrování evropské populace hodí převelice: hned několika způsoby přímo či nepřímo zabraňuje rozvoji jedince, a tím i celé společnosti. Zajišťuje stagnaci, ba degradaci lidského vědomí a mentální úrovně společnosti uvnitř a zároveň káže masakrovat nemuslimskou, mentálně vyspělejší část obyvatelstva." (zdroj)

"Je nabíledni, že takto konstituovaný systém se nezastaví, ani kdyby veškeré lidstvo "přijalo islám" - kořistnická a současně paranoidní mentalita to nedovolí. (...)
Důsledkem islámského vítězství by tedy bylo, v horizontu několika málo generací, lidstvo přemnožené, sexuálně frustrované, degenerované, neznající vlastní minulost a neschopné tvůrčího vývoje, kruté, zničivší si životní prostředí utápějící se v sektářském násilí a poddajně zblblé." (zdroj - upraveno)


2. Jsou to paraziti, zločinci, vrahové, využívající naší dobroty

Je to jednoduchý: stejně jako židi využívali nebohý občany Třetí říše ke svýmu prospěchu a pak je v temným koutě prznily a vraždily (když zrovna nemuseli přemejšlet nad světovládou), muslimové to dneska dělaj úplně stejně. Jejich pokleslá morálka se projevuje na každým kroku. A ničí naší morálku. Naši čistou, neposkvrněnou morálku pilnejch, vzdělanejch, inteligentních a pracujících lidí.

Židovskej příklad:

"Židé jsou vlastní rasa s negativními fyzickými i duchovními rysy, jsou rození podvodníci, v Talmudu je jim povoleno podvádět křesťany, neštítí se ani vražd a zneužívání křesťanských dívek." (kniha Der Giftpilz)

"...Kafka si drží dva byty. Jeden na vinohradech v Mánesově ul., druhý na levou ruku v Praze I., kam si vodí árijská děvčata.V kuchyni podniku žádná dívka není před ním bezpečna. Na každou si dovoluje..." (Árijský boj - A ještě Židárna U Maňásků)

"Kolik nesnášenlivosti zasel židovský národ ve všech stopách své pouti světem, kolik obětí této prapůvodní židovské nesnášenlivosti vyžádaly si boje náboženské, národní i sociální." (Přítomnost - Jed židovský)

Muslimskej příklad:

"Umírají děti, ženy - dokonce těhotné ženy, senioři. Útočníci živení islámem nemají úctu k ničemu a k nikomu. Nevím jak vy, ale mě to děsí. Nemůžeme si být jisti ničím a nikde." (zdroj)

"Rovnice, která platí: Víc islámu znamená více násilí..." (zdroj)

"Známe i jiné kruté společnosti, ale málokterá spojila krutost tak těsně s mechanismy své expanze. Navíc se vnucuje otázka, zda výskyt neislámských ukrutností typu býčích zápasů nekopíruje, podobně jako výskyt vražd ze cti, historické hranice islámu." (zdroj)

"Snad všechny neislámské kultury inkorporují do náboženských rituálů hudbu, tanec a užití omamné látky. Snad všechny kultury ctí imunitu vyslanců a diplomatů, jejíž pošlapání je během islámské expanzi rekurentním tématem. Netřeba snad dokazovat, že odmítání všeho, co je v konkurenčních systémech bráno za svaté, příjemné či aspoň zábavné, předem vylučuje nalezení společných zájmů, a tím integraci jako takovou." (zdroj)

3. Nikdy se nedokážou přizpůsobit našim zvykům a tradicím, akorát nám zničej naši kulturu a ještě nás nakazej nemocema a tak

Židi:

"Mimo hlad, bídu a krvavý teror přinesli tedy židobolševici společně s pány z emigrace na Slovensko také syfilis. Jak je všeobecně známo, již římský dějepisec Tacitus označil Židy za původce a šiřitele této hrozné nemoci." (Árijský boj - Židobolševici a syfilis)

A muslimové:

"Další důvod proč nesmíme tolerovat xenofily: U afrických černochů vědci objevují stále nové mutace viru HIV a jiných nemocí. Pokud se do Evropy dostane nová, smrtící epidemie afrických chorob, pak hlavní vinu budou mít xenofilové vyhledávající kontakt a styk s černými migranty. I v tom spočívá význam monitoringu - lidé si mohou dát na xenofily pozor, protože mohou být potenciálními přenašeči afrických nemocí." (zdroj)

4. Nikdy nebudou pracovat a my je budem muset živit (pokud to nevyjde, jde to vyměnit za: oni nám vemou práci a my budem chudý)

"... Viděli jsme, jak Židovky odklízely sníh. Starý dozorce - zametač jim vysvětloval, jak mají pracovat. Než Židovky věc pochopily, očistil dozorce chodník sám. Trik Židovek byl průhledný. Tvářily se nechápavě, aby dozorce práci za ně sám udělal." (Árijský boj - Kukátko)

"Migrují sem lidé, kteří jsou většinou bez jakéhokoli, i základního vzdělání, bez pracovních návyků, s nižším (nic ve zlém, nemohou za to) intelektem. Tito lidé nebudou respektovat naše zákony, kulturu, tradice, náboženství a ani nás. Nebudou pracovat, budou jen řvát a demonstrovat s nataženou dlaní. Někteří z nich budou vraždit. (...) Osobně odhaduji, že až 80 % migrantů neikdy nebude pracovat a nikdy se neinterguje." (zdroj)

5. Jejich příznivci jsou stejný jako oni a jsou to vlastizrádci

Tohle sem už tak úplně nezapadá, ale nemůžu to opomenout, když jsem našla tak hezký příklady. Zastrašování našich oponentů k tomu prostě patří taky.

Vlastizrádný židomilové:

"Pojmové aparáty v Arijském boji využívaly způsobů terapie zejména v případě tzv. židomilců, tj. lidí, kteří se Židy sympatizovali a snažili se jim v mnoha případech pomoci. Židomilci, jak je autoři Arijského boje označovali, byli vystavováni pasivní agresi nebo zjevnému vyhrožování ze stran autorů týdeníku. Kýženým cílem bylo tyto "deviantní" jedince resocializovat a zařadit je zpět do nacizované a fašizované společnosti, v případě neúspěchuje zlikvidovat. Potlačení bylo cíleno přímo na Židy. Ti byli vykreslováni jako cizorodé prvky "správné" protektorátní společnosti." (zdroj)

Vlastizrádný xenofilové:

"Sluníčkář je člověk, který tak bojuje proti nenávisti vůči cizím skupinám, že mu vůbec nevadí podporovat nenávist vůči skupině vlastní. Vlastním národem hluboce pohrdá, což považuje za znak svého intelektuálního velikášství." (zdroj)

"Až bude těmto konfliktům konec, bude nutné zajistit, aby se nic podobného už neopakovalo ( pomocí zákonů na obranu evropské etnicity a kultury) a potrestat všechny viníky zodpovědné za imigraci milionů kulturně nekompatibilních imigrantů. Mezi spoluviníky patří i běžní xenofilové - osoby vyhledávající vztahy s negroidy a muslimy, pomáhající jim získat občanství, propagátoři rasového míchání, islamofilové, ochránci barevných menšin apod. Mnozí barevní pachatelé násilných zločinů se do Evropy dostali právě díky sňatku, nebo díky aktivní pomoci místních xenofilů." (zdroj)

Shrnutí, nejlepší a nejúplnější = Věčný žid

"Film je z hlediska psychologie zločinu a propagandy cennější a výmluvnější než všechny teoretické publikace a učebnice, zabývající se totalitními režimy a jejich historií. V tomto filmu jsou totiž obsaženy všechny argumentační a manipulační techniky, které kdy byly použity s cílem vybičovat nenávist lidí k určité etnické skupině až na samý okraj. Věčný žid je předobrazem všech genocid v historii lidstva, těch minulých i těch budoucích." (zdroj)
Související:
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama